Hàng Nhật Nôi Địa Xách Tay (0)


__𝓢𝓪𝓴𝓾𝓻𝓪 𝓑𝓮𝓪𝓾𝓽𝔂____
❤️𝗘 𝗦𝗢̂́𝗡𝗚 𝗧𝗔̣𝗜 𝗡𝗛𝗔̣̂𝗧,𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝗺𝘂𝗮 đ𝗶 𝗮𝗶𝗿 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝟭𝟬𝟬%
Toà Nhà Sky9,P Phú Hữu,Q9
☎️0981 773 345 ( Nhân viên quản lý tại Việt Nam!)
☎️080 8301 3609 (Dung Bùi tại Nhật Bản)
𝙽𝚑𝚊̂́𝚙 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚟𝚊̀ 𝚏𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠 𝚙𝚊𝚐𝚎

https://www.facebook.com/HangNhatBanXachtayNoiDiaNhat/
𝑩𝒖𝒐̂𝒏 𝒔𝒊̉,𝒄𝒕𝒗 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝑭𝒃: 𝑱𝑷 𝑫𝒖𝒏𝒈 𝑩𝒖̀𝒊
☎️𝒁𝒂𝒍𝒐 : 0981.773.345
0 sản phẩm