MỘC SƠN TRÀ (1)


MỘC SƠN TRÀ có trụ sở chính toạ lạc ngay tại trung tâm Thành Phố Bảo Lộc. Để đảm bảo và ổn định chất lượng của sản phẩm , kết hợp sản xuất công nông nghiệp khép kín.
#mocsontra #traolong #mocsontea
1 sản phẩm