_lipeachy_ (0)


•Organic product•
Chúng mình có son dưỡng đặc trị thâm môi Lipeachy. Thấy rõ sản phẩm sau 1-3 tháng sử dụng sản phẩm. Đây là sản phẩm handmade do mình tự làm và sản phẩm được làm hoàn toàn 100% từ thiên nhiên. Với tiêu chí 3 không: không chất bảo quản, không ô nhiễm môi trường, không hoá chất
HSD 8 tháng kể từ ngày mở nắp♥️
0 sản phẩm