Eveline Care & Yo Sperm (13)


Công ty DV&QC Công nghệ Việt Nam dẫn đầu về cung cấp sản phẩm và tư vấn dịch vụ Smart IoT 4.0. Đặc biệt đưa công nghệ Y tế đến gần người dân hơn với mục địch nâng cao chất lượng thăm khám y tế, nâng cao kiến thức cho người dân về sức khoẻ từ đó tự đánh giá được sức khoẻ bản thân. Tiện lợi, giảm thiểu thời gian chờ đợi thăm khám.