Cheap1982 (9)


Bông tai mẫu mới
Chất liệu hợp kim
Phù hợp với nhiều đối tượng
Dễ mang , dễ xài , dùng xong chỉ cần cho vào bao dán kín miệng bao ( bảo quản tránh oxy hoá sẽ giữ lâu phai ) .