Máy Tăm Nước Chính Hãng (6)


Voucher ngày 12/12:
1. COS1212: GIẢM 8% TỐI ĐA 50K ĐƠN TỪ 250K
2. COSHOT12: GIẢM 10% TỐI ĐA 50K - CHO ĐƠN TỪ 350K
3. COSSALE12: GIẢM 10% TỐI ĐA 100K - CHO ĐƠN TỪ 500K
Lưu ý: Những voucher có giới hạn số lượng, và thường hết rất rất nhanh. Mọi người nhanh tay áp dụng sớm.
Áp dụng tùy ngành hàng và tùy sản phẩm.